HOẠT ĐỘNG HĐND TỈNH

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh, trên cơ sở Chương trình giám sát số 43/CTr-HĐND ngày 13/01/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, sáng ngày 17/6/2020, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh  đã chủ trì buổi khảo sát việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tại trường THCS và THPT Lê Lợi; Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn.