Đại biểu HĐND tỉnh - Khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
KHÓA XI - NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Tổng số đại biểu : 49 đại biểu  

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị ứng cử Ghi chú
1 Nguyễn Hoài Anh Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huyện Tuy Phong
2 Tiêu Hồng Phúc Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huyện Hàm Thuận Bắc
3 Nguyễn Thị Thuận Bích Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huyện Hàm Thuận Nam
4 Đỗ Văn Chung Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Huyện Tuy Phong  
5 Nguyễn Dân Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong Huyện Tuy Phong Tổ trưởng Tổ đại biểu
đơn vị Tuy Phong
6 Lê Thị Hải Duyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thành phố Phan Thiết - Phú Quý
7 Hồ Công Dương Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Huyện Hàm Tân Thành viên Ban KT- NS HĐND tỉnh
8 Phan Văn Đăng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huyện Đức Linh
9 Dương Văn Đông Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân Tổ trưởng Tổ đại biểu
đơn vị Hàm Tân
10 Lê Ngọc Hà Tổng giám đốc Công ty CP Hoàng Ngọc Thành phố Phan Thiết - Phú Quý
11 Nguyễn Hồng Hải Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thành phố Phan Thiết - Phú Quý Tổ trưởng Tổ đại biểu đơn vị Thành phố Phan Thiết - Phú Quý, thành viên Ban KT-NS HĐND tỉnh
12 Trần Văn Hải Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Thành phố Phan Thiết - Phú Quý
13 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thành phố Phan Thiết - Phú Quý Tổ phó Tổ đại biểu đơn vị Thành phố Phan Thiết - Phú Quý
14 Phạm Năng Hiệp Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận Huyện Tánh Linh Thành viên Ban KT- NS HĐND tỉnh
15 Huỳnh Thị Hoa Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thị xã LaGi Tổ phó Tổ đại biểu
đơn vị Thị xã LaGi
16 Nguyễn Phú Hoàng Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Huyện Tuy Phong Thành viên Ban KT- NS HĐND tỉnh
17 Thanh Thị Kỷ Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Huyện Bắc Bình Tổ phó Tổ đại biểu
đơn vị Bắc Bình
18 Hồ Thị Kim Lệ Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Huyện Bắc Bình Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
19 Hoàng Thanh Liêm Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Huyện Hàm Thuận Bắc
20 Lê Thị Bích Liên Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam
21 Bố Thị Xuân Linh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huyện Bắc Bình Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
22 Trần Vũ Linh Chủ tịch HĐND huyện Tánh Linh Huyện Tánh Linh Tổ trưởng Tổ đại biểu đơn vị Tánh Linh
23 Trần Nguyên Lộc Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Huyện Tánh Linh Tổ phó Tổ đại biểu đơn vị Tánh Linh
24 Lê Hồng Lợi Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Quý Thành phố Phan Thiết - Phú Quý
25 Tôn Thất Muộn Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã LaGi Thị xã LaGi Tổ trưởng Tổ đại biểu
đơn vị Thị xã LaGi
26 Bùi Thị Nga Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức, quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Huyện Hàm Thuận Nam Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
27 Nguyễn Anh Nghĩa Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thành phố Phan Thiết - Phú Quý
28 Nguyễn Lan Ngọc Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận Thành phố Phan Thiết - Phú Quý Thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh
29 Ông Phan Hùng Phương (Thượng toạ Thích Đạt Ma Khế Định) Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân Huyện Hàm Tân
30 Lương Thanh Sơn Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thành phố Phan Thiết - Phú Quý Thành viên Ban KT- NS HĐND tỉnh
31 Dương Xuân Sơn Tỉnh ủy viên, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thành phố Phan Thiết - Phú Quý
32 Đặng Hồng Sỹ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thị xã LaGi Thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh
33 Nguyễn Văn Tám Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Huyện Hàm Thuận Nam Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
34 Ung Văn Tám Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ trưởng Tổ đại biểu
đơn vị Hàm Thuận Bắc
35 Chu Văn Tấn Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Huyện Hàm Thuận Nam Tổ phó Tổ đại biểu đơn vị Hàm Thuận Nam, thành viên Ban Pháp chế
36 Đặng Văn Thái Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Nam Huyện Hàm Thuận Nam Tổ trưởng Tổ đại biểu
đơn vị Hàm Thuận Nam
37 Nguyễn Văn Thanh Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Huyện Đức Linh Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
38 Tô Thị Nguyệt Thanh Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Huyện Hàm Thuận Bắc Tổ phó Tổ đại biểu
đơn vị Hàm Thuận Bắc
39 Trần Thị Thanh Thanh Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quản Trung Huyện Hàm Thuận Bắc Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh
40 Nguyễn Thị Toàn Thắng Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Huyện Hàm Thuận Bắc Thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh
41 Nguyễn Quốc Thắng Phó Giám đốc Sở Tư pháp Huyện Hàm Thuận Bắc Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
42 Lê Văn Toàn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh Huyện Đức Linh Tổ trưởng Tổ đại biểu
đơn vị Đức Linh
43 Trần Sinh Toàn Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Huyện Bắc Bình Thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh
44 Lê Minh Tuấn
(Linh mục)
Quản xứ, Giáo xứ Thanh Xuân phường Phước Lộc, thị xã La Gi. Thị xã LaGi
45 Lâm Hồng Tuyên Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Huyện Tuy Phong  
46 Lê Nghiễm Vi Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huyện Tuy Phong
47 Bùi Tấn Vinh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bắc Bình Huyện Bắc Bình Tổ trưởng Tổ đại biểu
đơn vị Bắc Bình
48 Đặng Thức Anh Vũ Phó Giám đốc Sở Y tế Thị xã La Gi Thành viên Ban VH-XH HĐND tỉnh
49 Lê Thị Hải Yến Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Huyện Đức Linh Tổ phó Tổ đại biểu
đơn vị Đức Linh