Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát Trạm Y tế các xã: Phan Lâm, Phan Sơn - huyện Bắc Bình

10:3' 28/8/2020

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020; ngày 25/8/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành tái giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Trạm Y tế các xã: Phan Lâm, Phan Sơn - huyện Bắc Bình.

Theo đó, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại Trạm Y tế các xã: Phan Lâm, Phan Sơn.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Trạm Y tế xã Phan Lâm.

Tại buổi làm việc, Trạm Y tế các xã: Phan Lâm, Phan Sơn đã nêu một số thuận lợi và tồn tại, hạn chế về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế, công tác khám chữa bệnh, công tác tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, Trạm Y tế tại 02 xã đều có điểm chung về mặt kiến nghị: Trang thiết bị y tế còn thiếu, đội ngũ Y - Bác sĩ chưa được đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn để sử dụng các thiết bị y tế, do đó đến nay chưa được trang bị máy siêu âm và máy điện tim; thuốc BHYT dự trù về số lượng và chủng loại còn ít, phòng làm việc hẹp.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Trạm Y tế xã Phan Sơn.

 

Qua buổi khảo sát tại Trạm Y tế các xã: Phan Lâm, Phan Sơn, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh kết luận một số nội dung chính, cụ thể: Trạm Y tế tại 02 xã đều có đội ngũ Y - Bác sĩ cơ bản đảm bảo đầy đủ cơ cấu trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn, điểm đặc biệt là trong những năm gần đây không để xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, vì chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế của Trạm Y tế tại 02 xã vẫn còn hạn chế, nên chưa thể nhận sử dụng các hạng mục trang thiết bị y tế được trang bị thêm như: Máy siêu âm, máy điện tim. Vì vậy, Trạm Y tế tại 02 xã cần kiến nghị với Sở Y tế quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Y - Bác sĩ cho Trạm; quan tâm hơn nữa trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, giáo dục sức khỏe vị thành niên và sức khỏe sinh sản, Luật Hôn nhân và Gia đình. Về thuốc BHYT dự trù về số lượng và chủng loại còn ít, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị Trạm Y tế 02 xã rà soát lại các quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 và Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế.

Kết thúc đợt tái giám sát về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; qua đó, đề nghị các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời rà soát, xem xét các kiến nghị của các đơn vị được giám sát.

Kim Tuệ