Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát trên địa bàn huyện Hàm Tân

11:6' 29/3/2023

Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐĐ.HĐND ngày 06/02/2023 của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chương trình giám sát năm 2023 của Ban; ngày 23/3/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát, khảo sát trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã: Tân Thắng, Tân hà, Sông Phan - huyện Hàm Tân với nội dung “Việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi”.

Theo đó, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn giám sát gồm: Đồng chí Phó Trưởng Ban, các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Cùng tham gia với Đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo: Chi cục Thủy lợi tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; đại diện: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân và địa phương, đơn vị được khảo sát: UBND các xã Tân Thắng, Tân Hà, Sông Phan - huyện Hàm Tân, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh - Chi nhánh Hàm Tân.

 

Đoàn khảo sát trao đổi tại Nhà quản lý đập Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.

 

Qua khảo sát thực tế tại hai địa bàn nêu trên, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: Việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện Hàm Tân thời gian qua đã được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư xây dựng; qua đó, công tác kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện được chính quyền địa phương các cấp quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Đoàn khảo sát trao đổi tại kênh chính Đông, thôn Suối Máu, xã Tân hà, huyện Hàm Tân.

 

Trao đổi của chính quyền địa phương huyện Hàm Tân: Việc cấp nước cho bà con trên địa bàn 3 xã: Tân Thắng, Sơn Mỹ, Thắng Hải vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm (dịp lễ, tết,..) và mùa khô thì chưa đủ nước cung cấp kịp thời cho người dân. Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước để cung cấp nước kịp thời cho bà con nhân dân tại 3 xã vùng biển nêu trên.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng đoàn: (1) Ghi nhận các kiến nghị của địa phương; (2) Dự án Nâng cấp, mở rộng Hệ thống nước Tân Thắng, huyện Hàm Tân đã được tỉnh đầu tư theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh. Hiện này, Dự án đã hoàn thành các hạng mục đầu tư để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân, tuy nhiên, hạng mục trạm bơm tăng áp tại vị trí xã Sơn Mỹ chưa thực hiện vì còn vướng khâu giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại địa phương. Vì vậy, đề nghị địa phương huyện Hàm Tân phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các cơ quan có liên quan tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh có phương án về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án).

Kết thúc đợt khảo sát, giám sát, Ban sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH