Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát trên địa bàn huyện Bắc Bình

16:17' 22/5/2023

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 11/5/2023 về của Ban; ngày 16/5/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình tiến hành khảo sát trên địa bàn các xã: Phan Sơn, Phan Lâm, Sông Bình, Hải Ninh, Phan Thanh - huyện Bắc Bình với nội dung “Việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện”.

Theo đó, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn giám sát gồm: Đồng chí Phó Trưởng Ban, các đồng chí Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình. Cùng tham gia với Đoàn giám sát còn có đại diện lãnh đạo: Chi cục Thủy lợi tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh; đại diện: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình, các Phòng, Ban có liên quan của huyện và đơn vị được khảo sát là đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh - Chi nhánh Bắc Bình, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận - Chi nhánh cấp nước Bắc Bình.

 

Đoàn tiến hành khảo sát tại Đập Làng, xã Phan Sơn.

Qua 01 buổi sáng khảo sát thực tế và trao đổi, làm việc với các địa phương, đơn vị (nơi đoàn đến khảo sát) về một số nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi trên địa bàn huyện tại Đập Làng (xã Phan Sơn); vùng ngập, đường vào khu sản xuất Phan Lâm, Phan Sơn; Hồ Sông Lũy; kênh cấp I - Khu vực Sông Bình; kênh cấp I và kênh tiêu KT 7 - Khu vực Phan Thanh và một số công trình khác; Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy: Việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn huyện Bắc Bình thời gian qua đã được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư xây dựng. Qua đó, định kỳ hàng năm, UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo các Phòng, Ban và các đơn vị liên quan của huyện tham mưu kế hoạch điều tiết nước phục vụ theo nhu cầu của từng mùa vụ đảm bảo, hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt. Vì vậy trong thời gian qua, nguồn nước phục vụ cho sản xuất, dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cơ bản đảm bảo xuyên suốt trước, trong và sau mùa mưa lũ hàng năm; thường xuyên kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, các công trình phụ trợ, cảnh báo đảm bảo trong việc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, an toàn trong mùa mưa lũ; nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng, xuống cấp, vận hành kém để có giải pháp duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo việc vận hành thông suốt, an toàn, hiệu quả… Tuy nhiên, qua thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Vấn đề cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Phan Hòa và thôn Bình Lễ, Bình Thủy - xã Phan Rí Thành; hệ thống kênh dẫn nước từ Đập Làng (xã Phan Sơn) có tình trạng sạt lún, tràn ngập vào mùa mưa, lũ,..

 

Đoàn khảo sát trao đổi một số nội dung tại Đập Làng, xã Phan Sơn.

Trao đổi của chính quyền địa phương huyện Bắc Bình: Xã Phan Hòa và xã Phan Rí Thành hiện có hơn 21.633 nhân khẩu, 5.351 hộ; hiện nay, chủ yếu sử dụng nước từ Nhà máy nước Phan Rí Thành - Phan Hòa phục vụ cho hơn 2.361 hộ, với công suất hơn 700 m3/ngày đêm; nhà máy chủ yếu sử dụng hệ thống giếng khoan lấy nước ngầm để cung cấp nước thô cho nhà máy xử lý, nên vào mùa khô hạn lượng nước ngầm sụt giảm, thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Triển khai dự án Hồ Sông Lũy, thu hồi phần lớn diện tích đất sản xuất của người dân 02 xã: Phan Lâm, Phan Sơn; phần còn lại 500ha đất sản xuất nằm phía trên Hồ Sông Lũy không chủ động nước tưới, trong khi có nước từ tuyến kênh cấp I của thủy lợi Bắc Bình và khi nước được xả xuống thì diện tích đất vùng này không được hưởng lợi. Đồng thời, vận hành tích nước Hồ Sông Lũy đã ngập đường đi vào khu sản xuất của người dân, gây khó khăn trong giao thông nội đồng và vận chuyển nông sản. Vì vậy, địa phương huyện Bắc Bình kiến nghị: HĐND tỉnh, UBND tỉnh sớm cho chủ trương và triển khai đầu tư Công trình trạm bơm Phan Lâm - Phan Sơn để phục vụ tưới cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp chưa chủ động nước của người dân 02 xã: Phan Lâm, Phan Sơn; đầu tư đường vào khu sản xuất cho người dân; sớm giải quyết vấn đề cấp nước sinh hoạt cho người dân xã Phan Hòa và thôn Bình Lễ, Bình Thủy - xã Phan Rí Thành; hỗ trợ kinh phí sửa chữa Đập Làng và bờ mương Ruộng Làng xã Phan Sơn để các hộ dân yên tâm sản xuất.

Đoàn khảo sát trao đổi một số nội dung tại Hồ Sông Lũy.

Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của chính quyền địa phương huyện Bắc Bình, chiều cùng ngày, Đoàn khảo sát đã phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình cùng Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các Phòng, Ban có liên quan của huyện đã tiến hành làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận - Chi nhánh cấp nước Bắc Bình về việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Qua buổi làm việc, trao đổi về nội dung trên, lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Thuận - Chi nhánh cấp nước Bắc Bình đã cung cấp thêm thông tin về phương án giải quyết vấn đề cấp nước sinh hoạt cho người dân cho người dân trên địa bàn xã Phan Hòa và thôn Bình Lễ, Bình Thủy - xã Phan Rí Thành, cơ bản thống nhất việc giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất.

Đoàn khảo sát phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình trao đổi một số nội dung với lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận - Chi nhánh cấp nước Bắc Bình.

Kết luận buổi làm việc vào chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Tấn Vinh - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Bắc Bình: (1) Ghi nhận các kiến nghị của địa phương và tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh; (2) đề nghị lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận - Chi nhánh cấp nước Bắc Bình sớm kiến nghị cấp trên ban hành phương án cụ thể về việc giải quyết vấn đề cấp nước sinh hoạt cho người dân cho người dân trên địa bàn xã Phan Hòa và thôn Bình Lễ, Bình Thủy - xã Phan Rí Thành; (3) đề nghị UBND huyện Bắc Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh sớm xây dựng phương án chuyển giao; tham mưu bố trí vốn, đề xuất kế hoạch đầu tư và chỉ đạo các Phòng, Ban liên quan tổng hợp báo cáo UBND tỉnh có phương án đầu tư dự án về việc đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, kiểm soát nguồn nước, cấp, trữ nước, chuyển nước và cấp, thoát nước sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Kết thúc đợt khảo sát, giám sát, Ban sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và báo cáo Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết./.

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH