Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B thuộc địa bàn 02 xã Phan Lâm và Phan Sơn, huyện Bắc Bình

10:36' 6/3/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, sáng ngày 28/02/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế đối với các trường hợp lấn chiếm đất, xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B. Tham gia cùng Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh còn có lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Văn phòng HĐND tỉnh, UBND huyện Bắc Bình và các phòng, ban chuyên môn liên quan của huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Hạt Kiểm Lâm Bắc Bình và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Lũy).

 

Công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B - Trạm dừng chân Như Anh

 

Công trình xây dựng trái phép trong hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B - Trạm dừng chân Panorama

Xây dựng nhà ở trái phép

 

                                         

                       

                                            

  Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Bắc Bình

 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, chiều cùng ngày, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình và các phòng, ban chuyên môn của huyện để nghe UBND huyện báo cáo rõ hơn về tình hình triển khai thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quyết định xử lý. Qua đó, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã  kiến nghị UBND huyện Bắc Bình một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm đối với các hành vi chiếm đất xây dựng công trình thủy điện, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, nông nghiệp; xây dựng công trình trái phép trong hành lang an toàn đường bộ,...nêu trên./.

                                                                                                                      KIM LIÊN