Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế đối với vụ việc san ủi đất rừng làm đường đi ở Hòn Giồ, huyện Hàm Thuận Nam

16:53' 18/3/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, sáng ngày 13/3/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế đối với vụ việc san ủi đất rừng làm đường đi ở Hòn Giồ, huyện Hàm Thuận Nam. Tham gia cùng Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh còn có đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Hàm Thuận Nam, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu và UBND xã Thuận Quý.

       

(Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế khu vực san ủi đất rừng,

đổ đá làm đường đi ở Hòn Giồ, huyện Hàm Thuận Nam)

 

Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Thuận Nam, đối tượng vi phạm đã thuê xe máy ủi, loại xe bánh xích để ủi mở đường hướng từ đầu đường đi Hòn Giồ ủi sâu vào diện tích đất rẫy trống theo hướng Đông - Nam, với diện tích bị thiệt hại là 1.270 m2; trong đó, có 592 m2 nằm trong lô 15, khoảnh 1, tiểu khu 296C, rừng sản xuất thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu và 678 m2 nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng do UBND xã Thuận Quý quản lý; tổng số cây rừng bị thiệt hại 105 cây, chủ yếu là cây keo lá tràm. Hành vi vi phạm trên đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam ban hành quyết định xử lý theo đúng trình tự quy định pháp luật.

Qua buổi khảo sát, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có), tránh trường hợp tương tự xảy ra./.

                                                                                                                      KIM LIÊN