Tổ công tác phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh

9:57' 28/9/2022

Sáng ngày 13/9/2022, Tổ công tác phục vụ Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi khảo sát tại UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác do đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm tổ trưởng, tham gia Đoàn khảo sát có các đồng chí thành viên Tổ công tác. Về phía UBND thị trấn Tân Minh có lãnh đạo UBND thị trấn và các đồng chí công chức phụ trách lĩnh vực đất đai cùng tham dự.

 

Đồng chí Hoàng Thanh Liêm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì cuộc họp

 

Mục đích buổi khảo sát nhằm trực tiếp xem xét hồ sơ thủ tục hành chính việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý sự biến động về đất đai trong giấy chứng nhận đã cấp theo Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn thị trấn; thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn; ghi nhận kết quả triển khai thực hiện báo cáo Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh để phục vụ cho Đoàn giám sát trực tiếp tại UBND huyện Hàm Tân.

 

Các thành viên Tổ công tác đang kiểm tra hồ sơ

 

Qua khảo sát, Tổ đã ghi nhận cụ thể kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót về việc thực hiện công tác phối hợp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý biến động về đất đai trong thời gian qua.

Kết thúc buổi khảo sát, đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Tổ trưởng Tổ công tác kiến nghị UBND thị trấn cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của UBND thị trấn trong việc thực hiện quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở; trong đó lưu ý về việc: xác định tính pháp lý về nguồn gốc đất, đối tượng được cấp giấy, quản lý chặt chẽ hồ sơ địa chính, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trong quy trình một cửa điện tử đúng theo quy định,… Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục có hiệu quả tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn; tập trung giải quyết các hồ sơ đang còn tồn; rà soát, quản lý chặt chẽ đất công, đất dự phòng theo thẩm quyền.

Nguyễn Thúy