Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện Đề án 100 trên địa bàn tỉnh

16:59' 23/9/2020

Sáng ngày 10/9/2020, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Đề án 100). 

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận (gọi tắt là Đề án 100) được chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ năm 2007 đến năm 2015); giai đoạn 2 (từ năm 2016 đến năm 2025). Đến nay, đã có 27 ứng viên được đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, tập trung vào một số chuyên ngành như: Tiếng anh, quản trị kinh doanh, y khoa, lý luận và phương pháp giảng, kiến trúc công trình, nông nghiệp công nghệ cao, vi sinh, cơ học và kỹ thuật xây dựng, công nghệ sinh học và bảo tồn động vật hoang dã,… Đã chọn cử 147 cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc bồi dưỡng trong nước có giảng viên nước ngoài giảng dạy về các lĩnh vực: Dịch vụ công, đô thị, du lịch và nông nghiệp,…

Việc thực hiện Đề án 100 đã góp phần đào tạo cho tỉnh ta một số cán bộ chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, thông thạo về ngoại ngữ. Ứng viên sau khi hoàn thành chương trình học đã được bố trí công tác phù hợp chuyên môn được đào tạo và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số ứng viên tích cực tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ, có ứng viên đã được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo làm rõ hơn tình hình thực hiện, kết quả đạt được trong quá trình triển khai Đề án 100 từ năm 2007 đến nay; những thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện Đề án. Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của các ứng viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh đã đánh giá những kết quả đạt được, ghi nhận khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 100 trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 100, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh đề nghị các sở ngành liên quan và Ban Điều hành Đề án 100 cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về Đề án 100 đa dạng về phương pháp và hình thức để tuyển chọn ứng viên; đổi mới công tác tư vấn thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn, tuyển chọn ứng viên, lựa chọn lĩnh vực, chuyên ngành mà tỉnh có nhu cầu đào tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng viên phát huy năng lực bản thân, ứng dụng những kiến thức được học vào thực tế công việc./.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH