HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP

Chiều ngày 27/11/2015 tại trụ sở HĐND và UBND thị xã, Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Trần Văn Hải đã chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường về tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2015. Cùng tham dự cuộc họp có Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã, Thường trực HĐND các xã, phường và đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý Dự án.