TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ BẮC BÌNH - KHÓA X

10:8' 11/7/2016TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ BẮC BÌNH

1. Bà THANH THỊ KỶ
Sinh ngày  : 07/4/1970
Quê quán  : xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp chính trị, Bác sĩ chuyên khoa 1 – Nội
Trưởng Ban Dân tộc HĐND Tỉnh
 

2. HỒ THỊ MỸ LỆ
Sinh ngày  : 31/12/1975
Quê quán  : Xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp chính trị, Cử nhân Kinh tế
Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh
 

3. BỐ THỊ XUÂN LINH
Sinh ngày  : 01/3/1970
Quê quán  : xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp chính trị, Cử nhân Chính trị học
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
 

4. Ông LÊ VĂN LONG
Sinh ngày  : 13/9/1963
Quê quán  : xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
 

5. Ông DƯƠNG XUÂN SƠN
Sinh ngày  : 08/4/1964
Quê quán  : xã Hoằng Lương, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật
Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận