TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐƠN VỊ TUY PHONG

11:31' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ TUY PHONG
1. Ông NGÔ MINH CHÍNH
Sinh ngày  : 01/09/1960
Quê quán  : xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Anh văn
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 
2. Ông PHẠM NGỌC LONG
Sinh ngày  : 03/05/1956
Quê quán  : Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị
Tỉnh ủy viên, Phó Truởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
3. Ông TRẦN VĂN NHỰT
Sinh ngày  : 25/02/1957
Quê quán  : xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương
 
4. Ông VÕ DUY QUANG
Sinh ngày  : 10/12/1958
Quê quán  : xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Luật Kinh tế
Tỉnh Ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
 
5. Ông VÕ KỲ TẬP
Sinh ngày  : 18/04/1954
Quê quán  : xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Nguyên Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận