TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH- ĐƠN VỊ BẮC BÌNH

11:40' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ BẮC BÌNH
1. THANH THỊ KỶ
Sinh ngày  : 07/4/1970
Quê quán  : xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Sơ cấp chính trị, Bác sĩ chuyên khoa 1 – Nội
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh
 
2. Ông LÊ VĂN LONG
Sinh ngày  : 13/09/1963
Quê quán  : xã Hông Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
 
3. Ông NGUYỄN VĂN LY
Sinh ngày  : 25/02/1955
Quê quán  : xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Luật
Nguyên Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bình Thuận
 
4. Ông NGUYỄN NGỌC
Sinh ngày  : 12/01/1958
Quê quán  : xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
 
5. Ông ĐỖ NGỌC NIỄN
Sinh ngày  : 16/08/1958
Quê quán  : Thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Quân sự
Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận