TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC

14:3' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM THUẬN BẮC
1. Ông NGUYỄN HOÀI ANH
Sinh ngày  : 02/5/1977
Quê quán  : xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh văn
Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong
 
2. Bà ĐÀO THỊ KIM DUNG
Sinh ngày  : 02/08/1963
Quê quán  : xã Thái Thuần, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ khoa học nông nghiệp
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển cây Thanh long Bình Thuận
 
3. Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA
Sinh ngày  : 10/04/1963
Quê quán  : xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh
 
4. Ông NGUYỄN THANH HỒNG
Sinh ngày  : 16/06/1957
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Giám đốc Sở Lao động_Thương binh & Xã hội
 
5. Ông BÙI ĐĂNG HƯNG
Sinh ngày  : 02/01/1951
Quê quán  : Xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Trung cấp chính trị
Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận
 
6. Ông MAI SÊN
Sinh ngày  : 30/09/1956
Quê quán  : xã Phú Lạc, huyện Hàm Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cao Cấp Chính trị, Bồi dưỡng Quản lý nhà nước
Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
 
7. Ông NGUYỄN THÀNH TÂM
Sinh ngày  : 14/08/1958
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Kinh tế
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 
8. Ông NGUYỄN VĂN THÂN
Sinh ngày  : 07/07/1958
Quê quán  : xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học Cảnh sát nhân dân, Cử nhân Luật
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh