TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM

14:12' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM THUẬN NAM
1. Ông NGUYỄN NGỌC HAI
Sinh ngày  : 31/12/1962
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Kỹ sư Thủy lợi
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy
 
2. Ông  NGUYỄN NGỌC HÀO
Sinh ngày  : 30/07/1964
Quê quán  : thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Trung cấp Chính trị, Cử nhân Luật
Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh
 
3. Ông LÊ TẤN LAI
Sinh ngày  : 22/09/1958
Quê quán  : xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Khoa học Địa lý, Cử nhân Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
 
4. Ông HỒNG THANH NAM
Sinh ngày  : 08/08/1961
Quê quán  : xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Chính trị
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc