TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ ĐỨC LINH

14:42' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ ĐỨC LINH
1. Ông MAI XUÂN BÁ
Sinh ngày  : 10/07/1955
Quê quán  : xã Phổ Cường, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
Tỉnh ủy viên, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 
2. Ông NGUYỄN HỒNG HẢI
Sinh ngày  : 05/06/1973
Quê quán  : phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Cầu đường bộ
Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải
 
3. Ông HOÀNG ĐÌNH NGHĨA
Sinh ngày  : 20/12/1959
Quê quán  : xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
 
4. Ông  HUỲNH TẤN PHÁP
Sinh ngày  : 09/10/1956
Quê quán  : xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Đức Linh
 
5. Ông  ĐỖ HỮU QUY
Sinh ngày  : 15/02/1969
Quê quán  : xã Liên Bảo, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh
 
6. Ông NGUYỄN NGỌC THÀNH
Sinh ngày  : 01/01/1954
Quê quán  : xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Đại học Tổng hợp Hóa
Nguyên Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.