TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ PHAN THIẾT

15:2' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ PHAN THIẾT
1. Ông PHAN VĂN ĐĂNG
Sinh ngày  : 24/05/1965
Quê quán  : xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Luật
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
 
2. Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH HOA
Sinh ngày  : 12/09/1976
Quê quán  : phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Trung cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né
 
3. Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
Sinh ngày  : 21/06/1960
Quê quán  : xã Nhân Lộc, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tỉnh
Cử nhân Chính trị, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
 
4. Bà NGUYỄN THỊ PHÚC
Sinh ngày  : 19/05/1965
Quê quán  : Phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Sư phạm ngành Kỹ thuật nữ công
Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận 
 
5. Ông  HỒ TRUNG PHƯỚC
Sinh ngày  : 04/12/1960
Quê quán  : xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Cao cấp Chính trị, Thạc sĩ Kỹ thuật  chuyên ngành máy tàu thủy
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ 
 
6. Bà LÊ THỊ BẠCH PHƯỢNG
Sinh ngày  : 02/12/1960
Quê quán  : xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
 
7. Ông CHÂU MINH SƠN
Sinh ngày  : 31/12/1958
Quê quán  : xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Luật
Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
 
8. Bà NGUYỄN THỊ MINH TÂM
Sinh ngày  : 24/03/1967
Quê quán  : xã Phước Yên, huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
 
9. Ông NGUYỄN TOÀN THIỆN
Sinh ngày  : 10/08/1953
Quê quán  : xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Trung cấp Chính Trị, Cử nhân Luật
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bình Thuận
 
10. Ông DƯƠNG ĐỨC TUẤN
Sinh ngày  : 20/09/1966
Quê quán  : xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Sơ Cấp Chính trị, Cử nhân Sư phạm Vật lý
Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo