TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ HÀM TÂN

15:9' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ HÀM TÂN
1. Ông TĂNG VIỆT CƯỜNG
Sinh ngày  : 24/10/1957
Quê quán  : xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Cử nhân Chính trị, Đại học Tài chính - Kế toán
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính
 
2. Ông TRƯƠNG QUANG HAI
Sinh ngày  : 26/07/1959
Quê quán  : thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
 
3. Ông TRỊNH VĂN THU
Sinh ngày  : 21/05/1956
Quê quán  : xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HĐND Huyện Hàm Tân