TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - ĐƠN VỊ LAGI

15:18' 6/9/2012

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
ĐƠN VỊ LAGI
1. Bà HUỲNH THỊ HOA
Sinh ngày  : 10/05/1971
Quê quán  : xã Phổ Minh, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Luật
Trưởng Ban Pháp chế
 
2. Ông TRẦN NGỌC LINH
Sinh ngày  : 02/07/1961
Quê quán  : xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Kỹ sư hệ thống điện
Giám đốc Điện lực Bình Thuận
 
3. Ông LÊ TIẾN PHƯƠNG
Sinh ngày  : 02/02/1957
Quê quán  : xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Cử nhân Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 
4. Ông  NGUYỄN NGỌC QUANG
Sinh ngày  : 01/01/1957
Quê quán  : xã Nghĩa Thương, huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Cao cấp Chính trị, Cử nhân Luật
Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh
 
5. Bà PHÙNG THỊ THỌ
Sinh ngày  : 25/10/1961
Quê quán  : xã Thanh Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Cao cấp Chính trị, Đại học Sinh học
Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị xã La Gi