Danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
 • Họ và tên: Dương Văn An
 • Ngày sinh: 15/02/1971
 • Giới tính: Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận
 • Trình đô chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành địa lý; Đại học chính trị; Tiến sĩ kinh tế chính trị.
 • Nơi công tác: Tỉnh ủy Bình Thuận
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đại biểu kiêm nhiệm địa phương

   
 
 • H và tên: Nguyễn Hữu Thông
 • Ngày sinh: 25/11/1981
 • Gii tính: Nam
 • Dân tc: Kinh
 • Quê quán: Phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
 • Chức vụ: Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bình Thuận. 
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành luật học; Thạc sĩ chuyên ngành luật hình sự và tố tụng hình sự
 • Nơi công tác: Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đại biểu chuyên trách địa phương

   
 
 • Họ và tên: Bố Thị Xuân Linh
 • Ngày sinh: 01/3/1970
 • Giới tính: Nữ
 • Dân tộc: Chăm
 • Quê quán: Xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
 • Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành công tác tư tưởng
 • Nơi công tác: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận.
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đại biểu kiêm nhiệm địa phương
   
 
 • Họ và tên: Đặng Hồng Sỹ
 • Ngày sinh: 20/01/1976
 • Giới tính: Nam
 • Dân tộc:Kinh
 • Quê quán: Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận.
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành báo chí; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.
 • Nơi công tác: Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đại biểu kiêm nhiệm địa phương
   
 
 • Họ và tên: Lê Quang Huy
 • Ngày sinh: 19/9/1966
 • Giới tính: Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 • Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng; Tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin
 • Nơi công tác: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đại biểu chuyên trách Trung ương.
   
 
 • Họ và tên: Trần Hồng Nguyên
 • Ngày sinh: 26/5/1969
 • Giới tính: Nữ
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
 • Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành luật học; Tiến sĩ chuyên ngành luật
 • Nơi công tác: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đại biểu chuyên trách Trung ương
   
 
 • Họ và tên: Phạm Thị Hồng Yến
 • Ngày sinh07/8/1975
 • Giới tính: Nữ
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 • Chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học chuyên ngành kinh tế đối ngoại; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế
 • Nơi công tác: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Đại biểu chuyên trách Trung ương