Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh - khóa IX, nhiệm kỳ 2011 -2016

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2011 - 2016
Chủ tịch
Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG
Phó Chủ tịch
Ông TRƯƠNG QUANG HAI
Ủy viên Thường trực
Ông HUỲNH VĂN HƯNG
 
ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP      
1.  NGUYỄN THỊ MINH TÂM
2. Ông   DƯƠNG ĐỨC TUẤN
 
CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2011- 2016
I.
BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH
1.
Ông
ĐỖ HỮU QUY Trưởng Ban
2.
Ông
NGUYỄN HỒNG HẢI Phó Trưởng Ban
3.
Ông
VÕ KỲ TẬP Thành viên
4.
ĐÀO THỊ KIM DUNG Thành viên
5.
Ông
LÊ TẤN LAI Thành viên
6.
Ông
TRẦN NGỌC LINH Thành viên
7.
Ông
HỒ TRUNG PHƯỚC Thành viên
II.
BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI
1.
LÊ THỊ KIM PHƯỢNG Trưởng Ban
2.
THANH THỊ KỶ Phó Trưởng Ban
3.
Ông
NGUYỄN HOÀI ANH Phó Trưởng Ban
4.
Ông
MAI XUÂN BÁ Thành viên
5.
Ông
NGÔ MINH CHÍNH Thành viên
6.
VÕ THỊ LAN Thành viên
7.
LÊ THỊ BẠCH PHƯỢNG Thành viên
8.
Ông
MAI SÊN Thành viên
9.
NGUYỄN THỊ MINH TÂM Thành viên
III.
BAN PHÁP CHẾ
1.
HUỲNH THỊ HOA Phó Trưởng Ban
2.
Ông
PHAN VĂN ĐĂNG Phó Trưởng Ban
3.
Ông
NGUYỄN VĂN LY Thành viên
4.
Ông
NGUYỄN NGỌC HÀO Thành viên
5.
Ông
TRẦN VĂN NHỰT Thành viên
6.
Ông
VÕ DUY QUANG Thành viên
7.
Ông
NGUYỄN NGỌC QUANG Thành viên
HỘI THẨM NHÂN DÂN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬNKHÓA IX - NHIỆM KỲ 2011- 2016
KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2011- 2016
1.
Ông
PHAN GIA BÁU
2.
Ông
HOÀNG CÔNG BÌNH
3.
Ông
NGUYỄN ĐẨU
4.
THANH THỊ MINH HIỀN
5.
HUỲNH THỊ HOA
6.
Ông
PHAN TẤN KHẾ
7.
Ông
TRƯƠNG VĨNH KỲ
8.
Ông
LÊ HUYỀN LINH
9.
NGUYỄN THỊ TỐ LINH
10.
Ông
TRƯƠNG QUỐC THẾ MINH
11.
Ông
NGUYỄN HỮU NHẠC
12.
Ông
NGUYỄN HỮU PHÁP
13.
Ông
CAO THỊ SÁU
14.
Ông
ĐOÀN VĂN TÁM
15.
LÊ THỊ TRINH
16.
Ông
NGUYỄN DUY TRINH
17.
Ông
NGUYỄN HOÀI TRUNG
18.
Ông
NGUYỄN VĂN TRƯƠNG
19.
Ông
LÊ VĂN TUẤN
20.
TRẦN THỊ HẢI YẾN