• Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh; để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa XI, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành họp Ban để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết do UBND tỉnh trình kèm theo Tờ trình số 2797/TTr-UBND ngày 31/7/2023. Ngày 19/9/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách đã ban hành Báo cáo thẩm tra số 104/BC-HĐND với kết quả thẩm tra như sau:

  Về sự cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Phan Bội Châu được thành lập năm 1952 đến nay đã 71 năm; cơ sở vật chất xây dựng đã lâu nên một số hạng mục đã xuống cấp; Trường hiện cũng chưa có một số phòng bộ môn và diện tích các phòng không đảm bảo diện tích theo quy định hiện nay. Để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của trường, việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường trung học phổ thông Phan Bội Châu, thành phố Phan Thiết là cần thiết.

  Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát cơ sở vật chất của trường.

 • Để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 17 (chuyên đề)-HĐND tỉnh khóa XI; chiều ngày 24/8/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do Ông Đỗ Văn Chung - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học phổ thông Đức Tân, huyện Hàm Tân. Tham dự buổi khảo sát ngoài các ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách, có lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân là chủ đầu tư dự án, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Trường trung học phổ thông Đức Tân hiện có tổng số 800 học sinh/20 lớp (khối lớp 10: 07 lớp, khối lớp 11: 07 lớp; khối lớp 12: 06 lớp). Tổng số cán bộ quản lý, giáo  viên, nhân viên và người lao động là 53 người. Theo kế hoạch phát triển trường lớp tại địa phương đến năm 2030 tăng thêm khoảng 10 lớp (bình quân mỗi khối thêm 03 lớp), như vậy đến năm 2030 Trường trung học phổ thông Đức Tân có khoảng 30 lớp, với khoảng trên 1.200 học sinh.

  Đoàn đang khảo sát cơ sở vật chất khu E-khối phòng học bộ môn.

 • Ngày 02/8/2023, đồng chí Đỗ Văn Chung - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã cùng các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đi khảo sát thực tế đối với các dự án do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền, gồm: (1) Dự án Đường vào Sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2); (2) Dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Ké); (3) Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường THPT Phan Thiết, thành phố Phan Thiết. Cùng đi với Đoàn khảo sát còn có đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư đối với các dự án trên.

  Hình 1. Tập thể Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát đối với Dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường THPT Phan Thiết.

 • Sáng ngày 11/7/2023, tại phiên thảo luận tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2023; đại biểu Lâm Hồng Tuyên đã thay mặt Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu một số nội dung sau:

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống cao với Báo cáo UBND tỉnh đã trình bày; những đánh giá của UBND tỉnh trong báo cáo là sát hợp với tình hình thực tế; trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự nổ lực của các ngành, các cấp và sự đồng tỉnh ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực, cụ thể:

  Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tăng 7,76%, đứng thứ 11 cả nước và đứng 3 khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền trung, phục hồi gần bằng 6 tháng đầu năm 2019 thời điểm chưa có dịch bệnh Covid-19. Đây là dấu hiệu cho thấy kinh tế tỉnh ta trên đà hồi phục và phát triển.

  Đại biểu Lâm Hồng Tuyên phát biểu tại kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh khóa XI.

 • Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của HĐND tỉnh về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 31/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cho các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thống nhất nội dung, xây dựng Chương trình giám sát số 47/Ctr-HĐND ngày 08/02/2023 về chương trình công tác năm 2023 của Ban để triển khai thực hiện.

  Về hoạt động giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tập trung chủ yếu vào việc chủ trì, tham mưu cho Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh về: (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022 theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; (2) Quản lý, sử dụng kinh phí theo chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 27/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

  Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi giám sát của HĐND tỉnh.

 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và phân công của Thường trực HĐND tỉnh; để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh khóa XI, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành họp Ban để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 do UBND tỉnh trình kèm theo Tờ trình số 2316/TTr-UBND ngày 28/6/2023. Ngày 04/7/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách đã ban hành Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND với kết quả thẩm tra như sau:

 • Để chuẩn bị thẩm tra nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2025 phục vụ kỳ họp thứ 15-HĐND tỉnh khóa XI; sáng ngày 02/7/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do Ông Đỗ Văn Chung - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát các diện tích UBND tỉnh trình đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

  Đoàn khảo sát đang đối chiếu bản đồ với thực địa.

Tổng số : 204 bài viết
Trang
12345678910Tiếp