• Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã giao ban từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
    Chiều ngày 04/10/2015 tại trụ sở HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã - Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã với các Ban HĐND và Văn phòng HĐND&UBND thị xã về tình hình hoạt động từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Cùng tham dự cuộc họp có các ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã và lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
  • Thường trực HĐND thị xã giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng cuối năm 2015

    Chiều ngày 27/11/2015 tại trụ sở HĐND và UBND thị xã, Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Trần Văn Hải đã chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường về tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2015. Cùng tham dự cuộc họp có Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã, Thường trực HĐND các xã, phường và đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý Dự án.

  • Kỳ họp bất thường - HĐND thị xã La Gi khóa X

    Sáng ngày 20/10/2015, Thường trực HĐND thị xã La Gi quyết định triệu tập kỳ họp bất thường để kiện toàn, cơ cấu tổ chức nhân sự của Thường trực HĐND, hai Ban của HĐND và UBND thị xã sau khi các cấp ủy Đảng có thẩm quyền có ý kiến về công tác cán bộ. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy La Gi, ông Huỳnh Văn Mạnh - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, bà Phùng Thị Thọ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã - Tổ trưởng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đơn vị La Gi  cùng 35 đại biểu tham dự.

  • Kỳ họp thứ 11 - HĐND thị xã La Gi khóa X: Một số tiêu chí vượt kế hoạch so với cùng kỳ Trong hai  ngày từ  27 - 28/7/2015, Hội đồng nhân dân thị xã La Gi đã tổ chức kỳ họp thứ 11 - khóa X. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy La Gi, bà Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Văn Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, bà Phùng Thị Thọ - Tỉnh uỷ viên - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã - Tổ trưởng Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đơn vị La Gi  cùng gần 100 đại biểu.
Tổng số : 42 bài viết
Trang
12345