• BTO- Trong 3 ngày (24 -26/12) kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Tuy Phong khóa VIII đã diễn ra. Năm 2019, Tuy Phong thực hiện đạt và vượt 10/13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Nổi bật, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 298 tỷ đồng, vượt 41,9% dự toán năm; sản lượng khai thác thủy sản 156.102 tấn; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,96%; giải quyết việc làm cho hơn 3.483 người. 

  • BTO- Sáng 16/7, HĐND TP. Phan Thiết tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XI (2016 – 2021). Đây là kỳ họp quan trọng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố; đồng thời thông qua nghị quyết giải thể phòng y tế và chuyển chức năng quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Nghị quyết về quyết toán ngân sách thành phố năm 2019.

  • Chiều ngày 04/10/2015 tại trụ sở HĐND và UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã - Nguyễn Văn Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã với các Ban HĐND và Văn phòng HĐND&UBND thị xã về tình hình hoạt động từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Cùng tham dự cuộc họp có các ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Phó Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thị xã và lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
Tổng số : 49 bài viết
Trang
12345