Thường trực HĐND thị xã giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng cuối năm 2015

Chiều ngày 27/11/2015 tại trụ sở HĐND và UBND thị xã, Phó Chủ tịch HĐND thị xã - Trần Văn Hải đã chủ trì cuộc họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường về tình hình hoạt động và công tác chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2015. Cùng tham dự cuộc họp có Uỷ viên Thường trực HĐND thị xã, Thường trực HĐND các xã, phường và đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Ban Quản lý Dự án.

Thời gian qua, Thường trực HĐND các xã, phường đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thường kỳ, trong đó nổi lên là: Đã tổ chức kỳ họp bất thường về công tác nhân sự theo thẩm quyền sau Đại hội Đảng bộ xã, phường đảm bảo yêu cầu; thực hiện giám sát khá đa dạng trên nhiều lĩnh vực theo nghị quyết đề ra; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được thực hiện đảm bảo; hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm được kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả trên, hoạt động của HĐND các xã, phường vẫn còn một số hạn chế: Chưa phát huy tốt hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhất là tại các kỳ họp HĐND; công tác đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát, ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được thực hiện thường xuyên.

HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2011-2016 chỉ còn 01 kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015 và Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ HĐND, UBND (dự kiến sẽ được tiến hành trong đầu tháng 02/2016) là kết thúc nhiệm kỳ. Như vậy, thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐND là không nhiều. Qua trao đổi, bàn bạc, Thường trực HĐND thị xã đề nghị Thường trực HĐND các xã, phường quan tâm tập trung vào các nhiệm vụ sau: Chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp thường kỳ cuối năm 2015, trong đó tại kỳ họp cần dành nhiều thời gian để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 của địa phương và thảo luận, thông qua các Nghị quyết đảm bảo yêu cầu. Phát huy hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND xã, phường của các cơ quan chức năng địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của cơ quan chức năng. Triển khai tốt công tác đánh giá Thường trực HĐND xã, phường năm 2015 và gửi về Thường trực HĐND thị xã trước ngày 05/12/2015 để kết luận, xếp loại.  Chuẩn bị tốt nội dung tổng kết nhiệm kỳ của HĐND và UBND xã, phường gắn với việc triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Thường trực HĐND thị xã. Phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQVN cùng cấp tiếp tục lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của HĐND xã, phường cho đến khi HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu. Cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương tập trung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngay sau khi có hướng dẫn của cấp thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND các xã, phường tại cuộc họp liên quan đến ý kiến cử tri, Thường trực HĐND thị xã ghi nhận và giao Văn phòng HĐND & UBND thị xã nghiên cứu, tổng hợp để tham mưu chuyển đến các cơ quan chức năng chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.

                                                                                                                                                VÕ THỊ THU

                                                                                                                           Văn phòng HĐND&UBND La Gi

                                             Các tin tiếp

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã giao ban từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm   (14/10/2016)
THỊ XÃ LA GI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2011-2016   (5/4/2016)
Kỳ họp bất thường - HĐND thị xã La Gi khóa X   (4/11/2015)
Thị xã La Gi tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ X   (11/8/2015)
Thị xã La Gi thăm đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ   (3/8/2015)
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN BẮC BÌNH GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ-TT QUÝ II/2015   (31/7/2015)
Phương tiện giã cào bay làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và thiệt hại ngư lưới cụ gây bức xúc trong bà con ngư dân xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình   (31/7/2015)
Kỳ họp thứ 11 - HĐND thị xã La Gi khóa X: Một số tiêu chí vượt kế hoạch so với cùng kỳ   (31/7/2015)
Thường trực HĐND thị xã La Gi giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng đầu năm 2015   (9/7/2015)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123