HĐND huyện Hàm Thuận Bắc khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 6

15:16' 25/7/2018

Trong 2 ngày 24 và 25/7, HĐND huyện HTB khóa VIII tiến hành kì họp thứ 6 nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, QP - AN 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Theo đánh giá tại kì họp, 6 tháng đầu năm nay, tuy chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp và nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội huyện HTB tiếp tục chuyển biến tích cực. Đạt và vượt 1 số chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Nông nghiệp sản xuất ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 0,7% so với cùng kì; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 58%; Thu ngân sách nhà nước vượt 3%; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 89,1% chỉ tiêu tỉnh giao cả năm…Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề xã hội cũng được quan tâm, công tác phát triển dân sinh, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc cho lao động nông thôn được chú trọng. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày đi vào chiều sâu ….                                    
Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đánh giá những mặc được và chưa được, đồng thời thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mời gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm bức xúc, dồn sức cho xây dựng Nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện nền nếp công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Linh Nguyễn