HĐND huyện Hàm Thuận Bắc khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 6
Trong 2 ngày  24 và 25/7, HĐND huyện HTB khóa VIII tiến hành kì họp thứ 6 nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, QP - AN 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Theo đánh giá tại kì họp, 6 tháng đầu năm nay, tuy chịu tác động của nhiều yếu tố không thuận lợi, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp và nhân dân, tình hình kinh tế, xã hội huyện HTB tiếp tục chuyển biến tích cực. Đạt và vượt 1 số chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Nông nghiệp sản xuất ổn định; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 0,7% so với cùng kì; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản đạt 58%; Thu ngân sách nhà nước vượt 3%; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 89,1% chỉ tiêu tỉnh giao cả năm…Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các vấn đề xã hội cũng được quan tâm, công tác phát triển dân sinh, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc cho lao động nông thôn được chú trọng. Phong trào “TDĐKXDĐSVH” ngày đi vào chiều sâu ….                                    
Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đánh giá những mặc được và chưa được, đồng thời thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, mời gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm bức xúc, dồn sức cho xây dựng Nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; quan tâm giải quyết đất ở, đất sản xuất cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện nền nếp công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của cử tri và nhân dân….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Linh Nguyễn


Các tin tiếp

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã giao ban từ sau bầu cử đến nay và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
   (14/10/2016)
THỊ XÃ LA GI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2011-2016
   (5/4/2016)
Thường trực HĐND thị xã giao ban với Thường trực HĐND các xã, phường 6 tháng cuối năm 2015
   (18/12/2015)
Kỳ họp bất thường - HĐND thị xã La Gi khóa X
   (4/11/2015)
Thị xã La Gi tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ X
   (11/8/2015)
Thị xã La Gi thăm đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sĩ
   (3/8/2015)
THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN BẮC BÌNH GIAO BAN THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ-TT QUÝ II/2015
   (31/7/2015)
Phương tiện giã cào bay làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và thiệt hại ngư lưới cụ gây bức xúc trong bà con ngư dân xã Hòa Thắng - huyện Bắc Bình
   (31/7/2015)
Kỳ họp thứ 11 - HĐND thị xã La Gi khóa X: Một số tiêu chí vượt kế hoạch so với cùng kỳ
   (31/7/2015)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123