• Từ ngày 18/9 - 19/9 và 29/9/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các thành viên là lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiến hành khảo sát Trạm y tế các xã: Tân Phúc, Thắng Hải, Sông Phan; 02 Phòng khám đa khoa khu vực: Tân Minh và Tân Thắng; Trung tâm y tế huyện và làm việc với UBND huyện Hàm Tân.

  Đoàn giám sát làm việc với Trạm y tế xã Tân Phúc.

  Đoàn giám sát làm việc với Trạm y tế xã Thắng Hải.

 • Trong tháng 9/2023, Đoàn giám sát theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 27/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát 04 xã/thị trấn về công quản lý, sử dụng kinh phí theo chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: Gia An, Lạc Tánh - huyện Tánh Linh; Nam Chính, Võ Xu - huyện Đức Linh; như vậy Đoàn đã hoàn thành công tác khảo sát theo chương trình đã đề ra theo Kế hoạch chi tiết số 05/KH-ĐGS ngày 07/3/2023 của Đoàn giám sát.

 • Từ ngày 22/9 - 24/9/2023, đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận đã tham dự Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XIV và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023, được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang. Chương trình được tổ chức đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Thành Tuyên, một lễ hội đặc sắc, riêng có của tỉnh Tuyên Quang, là sản phẩm du lịch độc đáo do chính nhân dân khởi xướng, lưu giữ và phát huy vào mỗi dịp Tết Trung thu. Cùng với đó là nhiều hoạt động đặc sắc khác như: Liên hoan các Làng văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc, Chương trình “Điện ảnh - Kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang”, Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023, Chương trình “Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt” và Lễ hội bia Hà Nội năm 2023,…

  Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã đến viếng và dâng hương tại các điểm: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, lán Nà Nưa,... Về phía tỉnh Tuyên Quang, cùng tham dự có đồng chí Lê Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Quang Giai - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đồng chí Phan Thị Mỹ Bình - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

  Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận ghi cảm tưởng khi đến thăm và dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Với 04 buổi làm việc trên địa bàn huyện Tuy Phong (từ ngày 11/9, 13/9 và 15/9/2023), Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh đã đề nghị địa phương, các đơn vị liên quan làm rõ nhiều nội dung còn khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 4595/KH-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

  Theo kế hoạch, lịch công tác cụ thể đã ban hành trước đó, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các thành viên đã tiến hành khảo sát Trạm y tế các xã: Phong Phú, Phú Lạc, Chí Công, Hòa Minh và thị trấn Liên Hương; Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rí Cửa, Trung tâm y tế huyện và làm việc với UBND huyện Tuy Phong.

  Trưởng Trạm y tế xã Phong Phú báo cáo.

  Đoàn giám sát làm việc với Phòng khám đa khoa khu vực Phan Rí Cửa.

 • Thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; theo đó, ngày 11 và 12/9/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các thành viên đã tiến hành khảo sát Trạm y tế các xã: Phan Sơn, Phan Lâm, Sông Bình, Hòa Thắng, Phan Rí Thành, thị trấn Chợ Lầu, Trung tâm y tế huyện và làm việc với UBND huyện Bắc Bình.

  Đoàn giám sát làm việc với Trạm y tế xã Phan Sơn.

  Đoàn giám sát làm việc với Trạm y tế xã Sông Bình.

 • Thực hiện Kế hoạch chi tiết số 05/KH-ĐGS ngày 07/3/2023 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh (theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 27/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh) về thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí theo chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; sáng ngày 11/8/2023, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Hàm Tân. Đến ngày 22/8/2023, Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 46/TB-ĐGS về kết quả làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh với UBND huyện Hàm Tân, cụ thể như sau:

  Về công tác chuẩn bị phục vụ giám sát: UBND huyện Hàm Tân gửi báo cáo chưa đảm bảo về thời gian yêu cầu; các nội dung cơ bản bám theo đề cương của Đoàn giám sát tại Công văn số 109/HĐND-ĐGS ngày 14/3/2023. Ngoài ra, UBND huyện Hàm Tân chưa tổng hợp báo cáo của UBND cấp xã gửi về Đoàn giám sát. Việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát chưa đảm bảo về thành phần; các nội dung được các thành viên Đoàn giám sát đưa ra thảo luận chưa được UBND huyện Hàm Tân làm rõ.

  Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát UBND huyện Hàm Tân.

 • Thực hiện Kế hoạch chi tiết số 05/KH-ĐGS ngày 07/3/2023 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh (theo Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 27/02/2023 của Thường trực HĐND tỉnh) về thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí theo chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; chiều ngày 11/8/2023, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc với UBND thị xã La Gi. Đến ngày 22/8/2023, Đoàn Giám sát Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 47/TB-ĐGS về kết quả làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh với UBND thị xã La Gi, cụ thể như sau:

  Về công tác chuẩn bị phục vụ giám sát: UBND thị xã La Gi đã quan tâm chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để Đoàn giám sát khảo sát thực tế ở các xã. Tuy nhiên, Báo cáo của UBND thị xã chưa đảm bảo về thời gian yêu cầu; các nội dung cơ bản bám theo đề cương của Đoàn giám sát tại Công văn số 109/HĐND-ĐGS ngày 14/3/2023. Sau buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị UBND thị xã La Gi rà soát lại các nội dung và số liệu, hoàn chỉnh lại báo cáo, gửi về Đoàn giám sát chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc buổi làm việc.

  Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

 • Với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành cùng với UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; sáng ngày 17/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 08 Nghị quyết về: Phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn dự phòng xổ số kiến thiết; Phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau); Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), thành phố Phan Thiết; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào Sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2); Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Ké), thành phố Phan Thiết; Phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh đối ứng kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Phan Thiết; Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc đi quốc lộ 1, huyện Hàm Thuận Bắc. Đồng thời, HĐND tỉnh đã tiến hành thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

  Hình 1. Toàn cảnh kỳ họp.

 • TThừa ủy quyền của Thường trực HĐND tỉnh, chiều ngày 11/8/2023, đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp báo để thông tin về thời gian và nội dung kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khóa XI. Tham dự buổi họp báo có các đồng chí là đại diện: Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

  Toàn cảnh buổi họp báo.

Tổng số : 492 bài viết
Trang
12345678910Tiếp