Cung cấp đường dẫn và cách truy cập thông tin Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa X vào phiên họp ngày 14/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Trong quá trình thảo luận, có đại biểu HĐND tỉnh đề nghị cung cấp thêm thông tin về các bản đồ của quy hoạch nêu trên để các đại biểu HĐND tỉnh có thêm thông tin phục vụ công tác giám sát.
Ngày 28/7/2017, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản số 3476/VP-TTTT về việc thông báo đường dẫn đăng tải thông tin Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030. Văn phòng HĐND tỉnh thông báo đến các đại biểu HĐND tỉnh cách truy cập để xem thông tin Quy hoạch nói trên như sau:
Địa chỉ:  http://binhthuan.gov.vn/wps/portal/binhthuan/chinhquyen/tintuc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bt_vi/bt_noi_dung/tin_tuc/hdtntnCác tin tiếp

Ngày 18/7/2016, Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.   (27/7/2017)
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 02/7/2012 của HĐND tỉnh về chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Thuận trong hai năm 2015, 2016   (27/7/2017)
Sáng ngày 14/7/2017, tại kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.   (27/7/2017)
Một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong tháng 11/2016 của HĐND tỉnh   (3/11/2016)
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát hoạt động Trung tâm y tế Huyện Tuy Phong   (3/10/2016)
Thường trực HĐND tỉnh thông qua các nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận   (29/7/2016)
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X   (29/7/2016)
BÀI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA CHỦ TỊCH HĐND TỈNH   (26/7/2016)
Phát biểu của Ông Hồ Lâm - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X   (26/7/2016)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123