Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020; ngày 17/02/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã: Phan Dũng, Phong Phú, Phú Lạc - huyện Tuy Phong.

Theo đó, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại các hệ thống kênh mương của Hồ Phan Dũng; hệ thống kênh mương của Hồ Lòng Sông thuộc 2 xã Phong Phú, Phú Lạc.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế

tại các hệ thống kênh mương của Hồ Phan Dũng.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại hệ thống kênh mương

của Hồ Lòng Sông thuộc 2 xã Phong Phú, Phú Lạc.

Cùng tham gia Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh, đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chi nhánh huyện Tuy Phong; đại diện lãnh đạo UBND các xã (nơi Đoàn đến khảo sát).

Kết thúc đợt khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch; Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Kim Tuệ


Các tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam
   (20/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình
   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019
   (30/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc
   (21/10/2019)
Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021
   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam
   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12