Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn xã Hàm Cần thuộc huyện Hàm Thuận Nam

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, giám sát năm 2020; ngày 19/02/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hàm Cần - huyện Hàm Thuận Nam.

Theo đó, Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn khảo sát gồm đồng chí Phó Trưởng Ban và các đồng chí thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại các công trình thủy lợi: Hệ thống kênh nội đồng, đập Sông Linh và đập Hàm Cần.

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế

tại các hệ thống kênh nội đồng, đập Sông Linh.

 

Đoàn khảo sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại đập Hàm Cần.

Cùng tham gia Đoàn khảo sát còn có đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Chi cục Thủy lợi tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Nam, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Chi nhánh huyện Hàm Thuận Nam, UBND xã Hàm Cần.

Kết thúc đợt khảo sát công tác quản lý các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo kế hoạch; Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

Kim Tuệ


Các tin tiếp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát các công trình thủy lợi nhỏ trên địa bàn các xã thuộc huyện Tuy Phong
   (18/2/2020)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đại diện Thường trực HĐND tỉnh Chúc Tết Đầu lúa tại UBND các xã thuộc huyện Bắc Bình
   (15/1/2020)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Thanh Thị Kỷ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (23/12/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 - 2019
   (30/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc
   (21/10/2019)
Ngày 11/9/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 88/NQ-HĐND Thông qua Đề sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019 - 2021
   (21/10/2019)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Tánh Linh
   (10/9/2018)
Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại Phòng khám Đa khoa khu vực Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam
   (10/9/2018)
Tổng số : 12 bài viết
Trang
12