Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận là bệnh viện hạng II, với vai trò là Bệnh viện đầu ngành về Y tế của tỉnh. Ngày nay, trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng, đòi hỏi chất lượng chăm sóc sức khỏe ngày càng phải được nâng cao, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với các mục tiêu, chương trình Y tế theo quy hoạch phát triển ngành Y tế đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Do vậy, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt thực hiện được các kỹ thuật can thiệp cấp cứu tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận là nhu cầu cần thiết, đáp ứng nguyện vọng cho nhân dân. Do đó, việc đầu tư xây dựng Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1 là rất cần thiết.

Sáng ngày 19/12/2019, tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1.

Nội dung cụ thể của chủ trương đầu tư dự án như sau:

- Tên dự án: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1.

- Dự án nhóm: B.

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng cấp cứu, khám, chữa bệnh và triển khai khu tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

- Quy mô đầu tư:

Xây mới khối nhà liên hợp bố trí khoa Cấp cứu, khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức và đơn nguyên tim mạch can thiệp: Nhà 01 trệt, 02 lầu và tầng tum, diện tích xây dựng khoảng 1.875 m2, tổng diện tích sàn khoảng 4.927 m2.

Xây mới căn tin, khoa Dinh dưỡng và Bếp từ thiện: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 553 m2.

Các hạng mục phụ trợ: Sân vườn, tường rào, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc….

Đầu tư trang thiết bị khối nhà khoa Cấp cứu, khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức và đơn nguyên tim mạch can thiệp.

Phá dỡ khu Căn tin, khoa Dinh dưỡng cũ đã xuống cấp để có mặt bằng xây dựng khối nhà khoa Cấp cứu, khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức và đơn nguyên tim mạch can thiệp.

- Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 72.250 triệu đồng.

- Nguồn vốn: Vốn xổ số kiến thiết.

- Thời gian thực hiện: Cuối giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025.

- Hình thức đầu tư của dự án: Nâng cấp và đầu tư mới.

                                                                                    TẤN DUYCác tin tiếp

Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)   (2/1/2020)
Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020   (30/12/2019)
Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (30/12/2019)
HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
HĐND tỉnh thông qua quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh   (30/12/2019)
Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong đầu tư các phương tiện đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh   (23/8/2018)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018.   (6/7/2018)
Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018   (6/7/2018)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123