Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận

Chiều ngày 19/02/2020, tại Phòng họp của Văn phòng HĐND tỉnh Bình Thuận, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận để trao đổi, học tập kinh nghiệm về quy trình xây dựng, công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 và chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đường dây truyền tải điện đi qua địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Văn Lợi - Trưởng Ban, đồng chí Nguyễn Văn Nhựt - Phó trưởng Ban, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND tỉnh. Về phía Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận có đồng chí Trần Nguyên Lộc - Phó Trưởng Ban, đồng chí Đỗ Văn Chung - Phó Trưởng Ban, đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, đồng chí Lương Thanh Sơn - Ủy viên Ban, lãnh đạo các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các nội dung liên quan. Về đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân và đường dây 220kV Ninh Phước - Vĩnh Tân, để truyền tải, giải tỏa hết công suất các nhà máy điện mặt trời, điện gió khu vực tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận tích cực tham mưu, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở pháp lý cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 02 tỉnh Ninh Thuận và Bình  Thuận.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất cao với đề nghị của tỉnh Ninh Thuận; đồng thời, đề nghị tỉnh Ninh Thuận sớm thỏa thuận hướng tuyến để các đon vị liên quan của tỉnh Bình Thuận hoàn chỉnh hồ sơ theo thời gian quy định và có thể trình tại kỳ họp bất thường (lần thứ 5) dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2020.

Được biết, ngày 14/02/2020, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã khẳng định chủ trương ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm triển khai công trình trên.

Về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024, HĐND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024. Điểm vướng lớn nhất trong việc ban hành bảng giá đất là tại thời điểm ban hành, Chính phủ chưa ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 18/11/2014 quy định về khung giá đất. Tuy nhiên, nếu không ban hành thì sẽ phát sinh nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 quy định về khung giá đất, thay thế Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 18/11/2014; về cơ bản bảng giá giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 phù hợp với quy định của Chính phủ, do đó sắp tới chỉ điều chỉnh Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND về phần cơ sở pháp lý.

Về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm (hệ số K), hệ số K năm 2020 trên cơ sở kết quả khảo sát và bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, một số vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất như: Thông tư của Bộ Tài chính chưa hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về việc khảo sát, số lượng phiếu điều tra, …; sau khi bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của tỉnh được ban hành, Sở Tài chính đã tham mưu ban hành hệ số K, gửi Sở Tư pháp thẩm định vào ngày 19/01/2020. Sở Tư pháp đề nghị xem xét lại thời điểm có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 là không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực tế một số địa phương cho thấy vẫn ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. Trên cơ sở tham vấn ý kiến Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính, giải pháp đưa ra là nên quy định điều khoản chuyển tiếp, vì thực tế trong những thời điểm giao thời giữa hai giai đoạn cần thiết phải quy định. Sở Tài chính đang báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Qua buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Lợi - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Ninh Thuận đã cảm ơn Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận đã tạo điều kiện để Đoàn Ninh Thuận có điều kiện trao đổi, học hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc tham mưu ban hành chính sách liên quan đến lĩnh vực Ban  phụ trách; đồng thời đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận quan tâm đến dự án đường dây truyền tải điện 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân và 220kV Ninh Phước - Vĩnh Tân./.

                                       BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH


Các tin tiếp

Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Hồ Trung Phước - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)
   (2/1/2020)
Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh
   (30/12/2019)
Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2020
   (30/12/2019)
Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
   (30/12/2019)
HĐND tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
   (30/12/2019)
HĐND tỉnh thông qua quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh
   (30/12/2019)
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận - giai đoạn 1
   (30/12/2019)
Kế hoạch giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trong đầu tư các phương tiện đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh
   (23/8/2018)
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, dự toán thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2018.
   (6/7/2018)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123