• Tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016

    Trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2016, Trung ương và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ NG&CBQLGD khá toàn diện và kịp thời, cơ bản đảm bảo tính thống nhất và khả thi trong quá trình thực hiện tạo điều kiện cho nhà giáo yên tâm công tác và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Chính sách tuyển dụng, chính sách lương, phụ cấp ưu đãi và chế độ đãi ngộ vật chất khác, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút đặc thù, chính sách khen thưởng, kỷ luật... Nhìn chung, chính sách và chế độ đối với nhà giáo hiện nay cơ bản ổn định. Đội ngũ giáo viên được đào tạo ngày càng đạt chuẩn theo quy định. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NG&CBQLGD theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục địa phương được tổ chức thực hiện tốt. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội; đào tạo, bồi dưỡng; khen thưởng, đãi ngộ... đối với NG&CBQLGD đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ quy định. Kinh phí Ngân sách nhà nước cấp để thực hiện các chế độ, chính sách cho NG&CBQLGD được phân bổ chi tiết theo từng nguồn kinh phí, từng nhiệm vụ chi cụ thể giúp việc thanh toán các chế độ nhanh chóng, hiệu quả, đúng mục đích.

    Tuy nhiên, hiện nay chưa có chế độ chính sách khuyến khích, động viên đối với nhà giáo như chính sách đãi ngộ đối với giáo viên giỏi, giáo viên có trình độ trên chuẩn, giáo viên tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi hay giáo viên có thành tích xuất sắc. việc điều động cán bộ về làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo gặp khó khăn vì Quyết định số 42/2011/QĐ-TTg ngày 05/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi (36 tháng) đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục đã hết hiệu lực từ ngày 31/5/2015. Một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với tình hình mới hoặc chưa có sự thống nhất giữa các Bộ ngành./.

    MỸ HẢO

Tổng số : 243 bài viết
Trang
12345678910Tiếp