Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 30/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để thông tin về kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2017.
Tại kỳ họp này, ngoài việc tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác, cụ thể như: Đề án nâng loại đô thị La Gi từ loại IV lên loại III; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh 5 năm 2016 - 2020; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết; quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tỉnh Bình Thuận; quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; thành lập Đoàn giám sát về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.
Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét kết quả giám sát và ban hành nghị quyết về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh.
Tại buổi họp báo, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đài PTTH Bình Thuận tổ chức truyền hình trực tiếp phiên họp khai mạc, bế mạc, phiên họp thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp những nội dung liên quan đến kỳ họp, thông tin đến đông đảo cử tri và nhân dân những vấn đề lớn của kỳ họp đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác./. 
Phương An

Các tin tiếp

Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND thành phố Phan Thiết tại các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố   (14/11/2017)
Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Cụm công nghiệp Thắng Hải 1   (14/11/2017)
Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Cụm công nghiệp chế biến hải sản Phú Hài   (14/11/2017)
Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Nam cảng cá Phan Thiết   (14/11/2017)
Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2.   (14/11/2017)
Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1.   (14/11/2017)
Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2.   (14/11/2017)
Kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh tại Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1.   (14/11/2017)
Kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10/2016 trên địa bàn huyện Hàm Tân   (14/11/2017)
Kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, gia súc, lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017   (14/11/2017)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123