Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sáng ngày 30/6/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để thông tin về kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (khóa X), nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian tổ chức kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2017.
Tại kỳ họp này, ngoài việc tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác, cụ thể như: Đề án nâng loại đô thị La Gi từ loại IV lên loại III; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh 5 năm 2016 - 2020; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết; quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và hỗ trợ gạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tỉnh Bình Thuận; quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; thành lập Đoàn giám sát về thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.
Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét kết quả giám sát và ban hành nghị quyết về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh.
Tại buổi họp báo, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đài PTTH Bình Thuận tổ chức truyền hình trực tiếp phiên họp khai mạc, bế mạc, phiên họp thảo luận tình hình kinh tế - xã hội, phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp những nội dung liên quan đến kỳ họp, thông tin đến đông đảo cử tri và nhân dân những vấn đề lớn của kỳ họp đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, chính xác./. 
Phương An

Các tin tiếp

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm   (23/8/2018)
Kinh phí khắc phục sạt lở đường ĐT.716 do thiên tai gây ra tại khu vực Hòn Rơm   (23/8/2018)
Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý II/2018.   (23/8/2018)
Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.   (23/7/2018)
Nghị quyết về đặt tên đường, công viên trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam.   (23/7/2018)
Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.   (23/7/2018)
Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.   (23/7/2018)
Kết quả giám sát “Việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh” của Đoàn giám sát HĐND tỉnh.   (23/7/2018)
Kết quả giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh năm 2017   (23/7/2018)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND TỈNH (KHÓA X) CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH   (20/7/2018)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123