Bài kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 19/6/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp cho ý kiến các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Sau khi nghe lãnh đạo các sở ngành liên quan trình bày tóm tắt các báo cáo của UBND tỉnh; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự phiên họp; Thường trực HĐND tỉnh Cơ bản thống nhất nội dung, những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các báo cáo nêu trên của UBND tỉnh.Trên cơ sở xem xét kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, đầu tư phát triển trong 6 tháng đầu năm và tình hình thực tế địa phương; để phấn đấu thực hiện có kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; trong 6 tháng cuối năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh quan tâm các vấn đề sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2018 theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, chú ý các nguồn thu có tỷ trọng lớn nhưng tỷ lệ đạt được còn thấp so dự toán. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Thực hiện tốt việc giải ngân vốn và quản lý có hiệu quả vốn đầu tư công.

Thứ hai, chủ động phối hợp với các Bộ ngành Trung ương triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số kiến nghị của tỉnh Bình Thuận nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chương trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch, giữ vững và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Bình Thuận “An toàn - thân thiện - chất lượng”; tăng cường quản lý an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh, môi trường, cảnh quan đô thị và các khu, điểm du lịch. Sớm hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2030 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 Thứ năm, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý việc khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các điểm nóng về môi trường, nhất là tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, các trại chăn nuôi heo tập trung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chủ động triển khai các giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, sạt lở bờ biển ở một số khu vực.

Thứ sáu, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người bệnh; phấn đấu đạt tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thứ bảy, đẩy mạnh cải cách hành chính. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền gắn với củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ. Rà soát các tiêu chí trong các Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị hành chính công (PaPi) để có giải pháp cải thiện phù hợp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định pháp luật; trong đó tập trung giải quyết một số vụ còn tồn đọng, kéo dài.

Thứ tám, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong cộng đồng dân cư; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; nắm chắc tình hình ở địa bàn, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông; kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, nhất là số người chết./.

                                                                             Đức Tuấn - Lê DuyênCác tin tiếp

Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.   (20/1/2020)
Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.   (20/1/2020)
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến thăm và chúc tết HĐND tỉnh   (17/1/2020)
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020   (27/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X   (26/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh   (26/12/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019   (26/12/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123