BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.

Sau khi thống nhất với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh và các cơ quan có liên quan theo Luật định; hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh khóa X quyết định tổ chức kỳ họp lần thứ 8 để xem xét, cho ý kiến những vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội và các công việc quan trọng khác của tỉnh nhà.

          Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tôi nhiệt liệt chào mừng và kính gửi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí.

Theo chương trình kỳ họp, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

Thứ nhất, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh để tập trung thảo luận, đánh giá những mặt được, những mặt chưa được, tìm ra nguyên nhân, tồn tại, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019; từ đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm 2019 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được nghị quyết HĐND tỉnh đề ra tại kỳ họp thứ 7 vào cuối năm 2018.

Thứ hai, HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian để thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan. Tôi đề nghị các vị đại biểu chất vấn, cũng như các cơ quan được trả lời chất vấn cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, đúng nội dung, đúng thẩm quyền, ý thức rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; các giải pháp khắc phục đưa ra phải thật cụ thể, rõ ràng, trọng tâm, có lộ trình thực hiện để đại biểu HĐND tỉnh và cử tri biết, giám sát.

Thứ ba, HĐND tỉnh thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh theo nội dung chương trình kỳ họp mà HĐND tỉnh vừa biểu quyết thông qua.

Cùng với các nhiệm vụ nêu trên, kỳ họp này, HĐND sẽ thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền để đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo Luật định.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 8 tuy là kỳ họp thường lệ giữa năm nhưng khối lượng công việc nhiều; nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cao vào nội dung kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao, đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Kính chúc sức khỏe các đồng chí và các vị đại biểu.

Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" năm 2019   (19/11/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Hàm Thuận Bắc về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND thị xã La Gi về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát đối với UBND huyện Tuy Phong về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019   (29/10/2019)
Kết quả giám sát về việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tại UBND xã Chí Công   (29/10/2019)
Ngày 01/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 890/HĐND-TH đăng ký nội dung báo cáo và đề nghị ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.   (22/10/2019)
Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới trong hoạt động của HĐND tỉnh.   (22/10/2019)
PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH (TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, LẦN 3 - HĐND TỈNH KHÓA X)   (20/9/2019)
BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X   (26/7/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123