BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHỦ TỊCH HĐND TỈNH TẠI KỲ HỌP THỨ 8 - HĐND TỈNH KHÓA X
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận;
Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu khách mời.
Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!
Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và nhất trí cao, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình kỳ họp thứ 8 với kết quả tốt đẹp. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt hoan nghênh sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh; xin biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan đã góp phần vào thành công của kỳ họp.
Sáu tháng đầu năm 2019, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng nhân dân và cán bộ tỉnh nhà không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; vì vậy nhìn chung, tình hình các mặt của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt khá so với kế hoạch cả năm và tuy ở những mức độ khác nhau nhưng từng mặt đều có sự chuyển biến tiến bộ hơn so với cùng kỳ năm trước. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thời gian qua với những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND, có biện pháp thật cụ thể, đồng bộ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.
Tại kỳ họp này, trên cơ sở thảo luận, xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hoạt động của HĐND tỉnh và các nghị quyết về công tác cán bộ theo thẩm quyền của HĐND tỉnh. Việc xây dựng dự thảo nghị quyết bảo đảm quy trình, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của UBND và các Ban HĐND tỉnh, được Thường trực HĐND tỉnh họp xem xét, cho ý kiến trước khi trình ra kỳ họp; nội dung bám sát các văn bản quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương; những chủ trương quan trọng đều được báo cáo cấp ủy theo quy định. 
Đồng thời, thực hiện quyền giám sát, các vị đại biểu HĐND đã có 35 câu chất vấn UBND và các sở, ngành cấp tỉnh, trong đó đã thực hiện chất vấn trực tiếp giám đốc 04 ngành với 05 câu hỏi. So với các kỳ họp trước, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này có chuyển biến tích cực, hầu hết các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được giám đốc các sở, ngành trả lời khá cụ thể, rõ ràng về trách nhiệm và giải pháp thực hiện. Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh vẫn chưa mạnh; chỉ tập trung ở một số đại biểu tham gia chất vấn, nội dung chất vấn chủ yếu liên quan tới một số sở ngành; vẫn còn những câu chất vấn bổ sung mang tính chất hỏi để biết trong khi còn không ít những vấn đề nổi lên hoặc bức xúc trong cuộc sống, đặc biệt là những kiến nghị của cử tri kéo dài song vẫn chưa được đại biểu HĐND nêu vấn đề để làm rõ trách nhiệm xử lý. Tôi đề nghị thời gian đến, chúng ta cần tiếp tục rút kinh nghiệm để ngày càng nâng cao hơn chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Tôi cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND thực hiện quyền giám sát của mình thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn thường xuyên hơn, tích cực hơn nữa, tập trung trước hết vào những vấn đề bức xúc mà cử tri luôn quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đại đa số cử tri, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục những yếu kém tồn tại, tiếp tục thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực không ngừng phát triển.
Qua ý kiến đóng góp của cử tri tỉnh nhà trước kỳ họp, qua thảo luận và qua chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp này cho thấy yêu cầu đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trước hết là các công trình giao thông, thủy lợi; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, trật tự đô thị; bảo vệ môi trường; ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài; bất cập, vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán viện phí BHYT; tình hình tội phạm hình sự, tội phạm và tệ nạn ma túy, trộm cắp, cờ bạc; cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ gia tăng; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính gắn liền với kiến quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước trong sạch, có phẩm chất, năng lực tốt, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp là những vấn đề mà số đông cử tri và đại biểu HĐND hết sức quan tâm. Tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp có kế hoạch và biện pháp thật cụ thể, giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân tỉnh nhà, nhất là cần tổ chức thực hiện thật tốt những điều mà UBND các cấp đã trả lời, đã hứa với cử tri, với nhân dân và với đại biểu HĐND trong khi tiếp xúc cử tri và trả lời chất vấn. 
Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,
Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018; HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó đã lưu ý 04 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trên các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quy hoạch, xây dựng, công tác xây dựng chính quyền; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội cần được các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện. Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua; vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh ta trong những tháng còn lại của năm 2019 là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự năng động và sáng tạo, nỗ lực cao nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tập trung trước hết vào những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu mà HĐND tỉnh đã xác định. 
Tôi đề nghị các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND cùng với Thường trực HĐND tỉnh tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, những nội dung chất vấn đã được trả lời; đảm bảo những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và những vấn đề được đại biểu chất vấn đều được lắng nghe, tiếp thu, giải quyết thấu lý đạt tình, đến nơi đến chốn, kịp thời và có hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, thuyết phục đến cử tri và nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh nhà. 
Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. 
Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị chu đáo của UBND tỉnh và các sở, ngành hữu quan; tinh thần làm việc trách nhiệm, hiệu quả của các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã góp phần quan trọng đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị các nội dung cũng như kết quả của kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X. 
Thay mặt Chủ tọa kỳ họp và Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã tới dự và đưa tin Kỳ họp.
Kính chúc sức khỏe các đồng chí và các vị đại biểu.
Xin trân trọng cảm ơn!


Các tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi
   (17/6/2020)
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123