Kết quả giám sát đối với UBND thị xã La Gi về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 09 tháng 10 năm 2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 49/TB-HĐND kết quả giám sát về tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thị xã La Gi. Theo đó, UBND thị xã La Gi đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách TTHC ở địa phương theo các quy định; chú trọng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách TTHC; thực hiện công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã, cấp xã trên Trang thông tin điện tử của thị xã, kết nối liên thông đến trang Cơ sở dữ liệu về TTHC của tỉnh và niêm yết công khai trên bảng tại Bộ phận Một cửa của thị xã và UBND các xã, phường kịp thời, đầy đủ; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giải quyết TTHC đúng hạn đạt cao, trên 99%; có 45/72 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cập nhật trên trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; UBND thị xã đã cơ bản thực hiện xong giai đoạn 1 - xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã vẫn còn tồn tại, hạn chế; nhất là: Niêm yết công khai TTHC ở cấp xã có nơi chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định; sử dụng một số biểu mẫu liên quan đến giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa và các phòng, ban chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; hồ sơ giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai và một vài lĩnh vực khác trễ hạn còn nhiều; tiếp nhận và giải quyết một số TTHC trên lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội chưa thực hiện đúng theo quy trình được quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; triển khai sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa của thị xã và cấp xã còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa sử dụng, khai thác đồng bộ; bố trí công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, Bộ phận một cửa ở một số địa phương chưa phù hợp./.


                                                                                                                                Đức TuấnCác tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi
   (17/6/2020)
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Thường trực HĐND tỉnh dời thời gian kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (19/3/2020)
Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ thôi việc và trợ cấp bổ sung hàng tháng
   (19/3/2020)
Kết quả thực hiện cải cách tư pháp quý I/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
   (19/3/2020)
Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra
   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020
   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X
   (4/2/2020)
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.
   (20/1/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123