Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019.

Chiều ngày 02/01/2020, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh tháng 12/2019. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng HĐND tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận một số công việc cần tập trung thực hiện trong tháng 01/2020 như sau: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; nhận xét, đánh giá hoạt động năm 2019 của đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo việc tổng kết hoạt động năm 2019 và ban hành quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh tham mưu Thường HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ tại tỉnh Long An; tham mưu Chủ tịch HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung để đối thoại với nhân dân Hàm Thuận Nam, dự kiến vào tháng 3/2020; xây dựng Kế hoạch học tập kinh nghiệm về hoạt động HĐND tỉnh ở một số tỉnh, thành phố để trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến; ban hành kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát chuyên đề năm 2020 của các Ban HĐND tỉnh. Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh các văn bản của kỳ họp thứ 9 để ban hành theo quy định; hoàn chỉnh hồ sơ kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo quy định; xây dựng quy trình tổ chức kỳ họp bất thường HĐND tỉnh từ 04 - 06 kỳ trong mỗi năm; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan xác định mốc thời gian gửi văn bản phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh (thường lệ, bất thường) đảm bảo đúng theo quy định; xây dựng quy trình tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến văn bản phục vụ các kỳ họp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND tỉnh; nghiên cứu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thuê chuyên gia để kiểm tra, kiểm soát, xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND tỉnh (nếu thấy cần thiết)./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra   (17/2/2020)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020   (4/2/2020)
Dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp bất thường lần 5, HĐND tỉnh khóa X   (4/2/2020)
Ngày 31/12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về Chương trình giám sát năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh.   (20/1/2020)
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đến thăm và chúc tết HĐND tỉnh   (17/1/2020)
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020   (27/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X   (26/12/2019)
Sáng ngày 19/12/2019, Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong 02 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh   (26/12/2019)
Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 7/2019   (26/12/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123