Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi

Ngày 05/5/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 274/HĐND-TH về việc cho ý kiến Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lagi. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1448/TTr-UBND ngày 17/4/2020 về việc Đề án Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi với một số nội dung cơ bản như sau:

Tên Đề án: “Liên kết triển khai phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi”.

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan thực hiện Đề án: Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.

Địa điểm thực hiện Đề án: 23 Nguyễn Huệ, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Nguồn vốn: Nguồn vốn từ xã hội hóa, nguồn vốn góp bằng tài sản đất của Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi.

Tổng kinh phí đầu tư dự kiến thực hiện Đề án ban đầu là 1.304.000.000 đồng (Tổng chi phí khái toán, đã bao gồm thuế VAT)./.

 

Lê Duyên

 

 

 


Các tin tiếp

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phan Thiết, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (3/8/2020)
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Khóa X thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh.
   (3/8/2020)
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh.
   (3/8/2020)
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh.
   (3/8/2020)
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh
   (3/8/2020)
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
   (3/8/2020)
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
   (3/8/2020)
HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   (12/5/2020)
Thông báo Về việc thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020
   (4/5/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123