• Giám sát công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2014 và 2015 trên địa bàn tỉnh

    Thực hiện Kế hoạch giám sát đã đề ra, trong tháng 10/2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát tại Trường Mẫu giáo Hồng Sơn 1, Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, Trường Tiểu học Hòa Thành và Trường Tiểu học Hàm Thắng 1 (huyện Hàm Thuận Bắc), Trường Mẫu giáo Thiện Nghiệp, Trường Mẫu giáo 19-5, Trường Tiểu học Phú Trinh 1 và Trường Tiểu học Đức Nghĩa (thành phố Phan Thiết) về tình hình triển khai thực hiện nội dung vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường bán trú theo các quy định hiện hành và làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2014 và năm 2015. Qua giám sát Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đề xuất một số ý kiến, kiến nghị cụ thể:

Tổng số : 114 bài viết
Trang
12345678910Tiếp