Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 08/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho các Ban HĐND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành Chương trình giám sát năm 2020.

Theo đó, ngoài giám sát 02 chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tình hình thực hiện Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 để trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020; giữa 02 kỳ họp thường lệ, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tổ chức giám sát các sở ngành có liên quan, các địa phương về việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban (thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từ năm 2016 đến năm 2018, làm việc với các sở, ngành, đơn vị và địa phương về các nội dung chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 10, 11 - HĐND tỉnh khóa X và các kỳ họp HĐND tỉnh bất thường (nếu có).

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nếu có những vấn đề nổi lên được cử tri quan tâm hoặc những nội dung đột xuất được Thường trực HĐND tỉnh giao; Ban Văn hóa - Xã hội sẽ chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình và triển khai giám sát theo quy định./.

MỸ HẢOCác tin tiếp

Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X thông qua Nghị quyết về đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi.   (26/12/2019)
Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X thông qua Nghị quyết về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.   (26/12/2019)
Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X thông qua Nghị quyết về Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.   (26/12/2019)
Phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Hạnh - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X)   (23/12/2019)
Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên lĩnh vực văn hoá - xã hội   (23/12/2019)
Kết quả hoạt động Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trong năm 2019   (23/12/2019)
Một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2019.   (23/12/2019)
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên   (9/4/2019)
Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế của UBND xã Phong Nẫm - thành phố Phan Thiết.   (16/3/2018)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123