Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2020, Văn phòng HĐND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 17/KH-VP.HĐND ngày 03/02/2020 về ứng dụng CNTT trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2020, trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong năm 2020 như sau: 100% cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan của HĐND tỉnh đều được trang bị mỗi người một máy tính phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; 100% hồ sơ cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại cơ quan HĐND tỉnh được cập nhật, quản lý, khai thác trong hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; 95% văn bản của các cơ quan của HĐND tỉnh khi ban hành được ký số và gửi liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh và phần mềm gửi nhận văn bản trên internet của Tỉnh ủy; tiếp tục rà soát, hoàn thiện giao diện và bổ sung các thông tin còn thiếu trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh gắn với việc cập nhật văn bản, thông tin đầy đủ, kịp thời và đẩy mạnh viết tin, bài và đăng tải kịp thời các thông tin hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; bảo đảm ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu người đọc và cung cấp đầy đủ thông tin cho đại biểu HĐND tỉnh và người dân./.

Nguyễn Thúy

 


Các tin tiếp

Họp báo về tổ chức kỳ họp bất thường (lần 6) - HĐND tỉnh, khóa X
   (8/6/2020)
Họp báo về tổ chức kỳ họp bất thường (lần 5) - HĐND tỉnh, khóa X
   (6/5/2020)
Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
   (26/3/2020)
Ban Chấp hành công đoàn Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
   (6/3/2020)
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa
   (26/11/2019)
Thông báo kết quả điểm thi - vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức năm 2018
   (5/10/2018)
Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa năm 2018
   (26/7/2018)
Họp báo thông báo kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa X
   (11/7/2018)
Thông báo về việc tuyển dụng công chức nhà nước năm 2018
   (26/4/2018)
Tổng số : 24 bài viết
Trang
123