Kỳ họp thứ 4 - Khóa VIII

 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2005 
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số:22/2005/NQ-HĐND  
  
 Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2005 
 
 Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển Lâm trường Quốc doanh của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2010  
Tải tập tin đính kèm:  Nghị quyết số: 21/2005/NQ-HĐND 


Các tin tiếp

Trang
1