Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 Tải tập tin đính kèm:   Nghị quyết số: 01/NQ-HĐND


Các tin tiếp

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016   (7/9/2012)
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016   (7/9/2012)
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016   (7/9/2012)
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016   (7/9/2012)
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016   (7/9/2012)
Tổng số : 6 bài viết
Trang
1