Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh

Ngày 22/8/2018, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 755/HĐND-TH về việc dự kiến và chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7  HĐND tỉnh (khóa X). Theo đó, kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh dự kiến sẽ diễn ra từ ngày ngày 04/12 đến ngày 07/12/2018. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua: 12 nghị quyết và các báo cáo của UBND tỉnh (tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách; triển khai kế hoạch đầu tư phát triển, an ninh trật tự, an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự trình tại kỳ họp và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh./.

Lê DuyênCác tin tiếp

Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh
   (4/4/2019)
Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp bất thường - HĐND tỉnh
   (1/10/2018)
Tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Khoá X, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
   (27/7/2017)
Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X: Hiện thực hóa mục tiêu đổi mới
   (14/7/2016)
Thông báo nội dung và thời gian kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX
   (13/11/2014)
Thông báo dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX
   (29/9/2014)
Thông báo dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX
   (25/4/2014)
Thông báo nội dung và thời gian kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX
   (15/11/2013)
Thông báo nội dung kỳ họp thứ 7 (bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX
   (17/10/2013)
Tổng số : 16 bài viết
Trang
12