Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

16:13' 18/9/2020

Sáng ngày 16/9/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, nhằm đánh giá hiệu quả và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND cấp huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Tại điểm cầu của tỉnh dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan; tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố có Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các Ban HĐND, đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND phụ trách công tác hội đồng các huyện, thị xã, thành phố. Chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Hữu Quy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

 

Đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận

 

Tại hội nghị, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, trao đổi những bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ giải pháp và kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND cấp huyện trong thời gian tới. Các Ban HĐND tỉnh phát biểu làm rõ thêm những bài học kinh nghiệm và cùng với các sở, ngành liên quan phát biểu trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

  phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND cấp huyện trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới HĐND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cụ thể, cần bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và sự lãnh đạo của cấp ủy, địa phương; bám sát các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND, các văn bản pháp luật khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND cấp huyện. Chủ động chuẩn bị chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND và Thường trực HĐND theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Trong đó, chú ý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, các Ban HĐND; chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm tiêu cực (đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, các dự án…), những lĩnh vực quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, hạn chế mà đại biểu HĐND, các cơ quan HĐND đã đề nghị khắc phục, chất vấn nhưng chưa được giải quyết. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp, phương thức để thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và cử tri tích cực tham gia các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp; tổ chức thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND dân theo quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan HĐND, Văn phòng HĐND và UBND của cấp mình theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của cấp trên; đặc biệt là ngay từ bây giờ phải phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan Tổ chức và Nội vụ để chuẩn bị tốt công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 mà trước mắt là khẩn trương rà soát, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị nhân sự, cơ cấu của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện cho nhiệm kỳ tới…

Nguyễn Thúy