Thường trực HĐND tỉnh họp cho ý kiến các tờ trình và dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề)

9:34' 9/3/2023

Sáng ngày 08/3/2023, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các tờ trình, dự thảo nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề).

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến các nội dung trình.

 

Hình 1. Toàn cảnh cuộc họp cho ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: (1) Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, (2) Ban hành Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới, (3) Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết về: (1) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đoạn còn lại của tuyến đường ĐT.714 (đoạn Km9+200 - Km19+500), huyện Hàm Thuận Bắc; (2) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 15 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa thuộc các huyện, tỉnh Bình Thuận.

 

Hình 2. Các đồng chí Trưởng, Phó các Ban HĐND tỉnh tham dự cuộc họp

 

Tại cuộc họp, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh có ý kiến góp ý để đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp tham mưu UBND tỉnh đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ thêm. Các nội dung còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh được thảo luận, phân tích để đảm bảo sự chặt chẽ, thống nhất cao đối với dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề).

 

Hình 3. Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

kết luận cuộc họp

         

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu và ý kiến của đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã kết luận từng nội dung dự thảo nghị quyết để các Ban HĐND tỉnh được giao thẩm tra chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra gửi tài liệu cho đại biểu HĐND tỉnh theo quy định/.

Lê Duyên