• Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 33/TB-HĐND ngày 29/6/2023 về kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tháng 7/2023; trong 02 ngày 14 và 15/7/2023, Đoàn công tác của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh do Ông Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng chủ trì đã tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐND, cụ thể là công tác xây dựng dự án và đưa phần mềm điều hành của HĐND tỉnh Bình Dương vào hoạt động. Tham gia Đoàn công tác, ngoài các thành viên là công chức của Văn phòng, còn có các thành viên là Trưởng Phòng và chuyên viên Phòng Phát triển Ứng dụng - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. Đoàn công tác cũng rất vinh dự có Bà Nguyễn Thị Thuận Bích - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia chỉ đạo đợt học tập, trao đổi kinh nghiệm này.

    Toàn cảnh buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Tổng số : 15 bài viết
Trang
12