• Chiều ngày 04/6/2020, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp bất thường (lần 6) - HĐND tỉnh, khóa X. Thay mặt Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Huỳnh Văn Hưng - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Tổng số : 31 bài viết
Trang
1234