Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tháng 3/2023

0:0' 3/3/2023

Chiều ngày 28/02/2023, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để nghe báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023 và bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Phòng Công tác HĐND, Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Qua báo cáo và thảo luận của các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã kết luận một số công việc trọng tâm thực hiện trong tháng 3/2023.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo việc chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa XI, các công việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022” và Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về “Quản lý, sử dụng kinh phí theo chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các công việc phục vụ kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh, khoá XI theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; triển khai kế hoạch giám sát của Ban theo kế hoạch đề ra.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu văn bản triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của UBTVQH hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực HĐND tỉnh triển khai các bước đầu tư xây dựng phần mềm điều hành HĐND tỉnh; xây dựng kế hoạch số hóa dữ liệu phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025 trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến./.

Nguyễn Thúy